Agencija za nekretnine, Budva, Crna Gora
 
  Meni
holder

Boka Kotorska zemljista na prodaju!!!!

ID:
KOP433
Lokacija:
Boka Kotorska, Kotor
Površina zemljišta :
107858 m²

Površina 107.858 m2, uključujući:

vlastitu plažu - 5.690 m2 (zemljište)
autrougarsku tvrđavu "Arza" iz sredine XIX vijela - 1.455 m2 (građevina)

Parcela je bila kupljena 2005, godine na međunarodnom tenderu, čijim uslovima je bilo predviđeno ciljno korišenje teritorije – "Hotelski kompleks sa pet zvjezdica, sa individualnim vilama i jahting-klubom". Zemljište se nalazi u vlasništvu crnogorske kompanije.

Idealno mjesto za smještaj turističkog kompleksa najviše kategorije sa vlastitom plažom, marinom za jahte i neophodnim objektima infrastrukture.

Udaljenost od najbližih međunarodnih aerodroma:

Tivat - 22 km
Podgorica (glavni grad Crne Gore) - 60 km
Dubrovnik (jedan od glavnih centara turizma u Hrvatskoj) - 65 km

Urbanistički pokazatelji
 

U skladu sa planskim dokumentom «Lokalna Studija Lokacije "Sektor 34"», usvojenim 2012. godine, dio zemljišne parcele formira urbanističke parcele (UP) sa sledećim pokazateljima:

UP C.1.2. površine 12.597 m2 sa namjenom «Turistički kompleks»

Koeficijent zauzetosti parcele: 0,2
Koeficijent gustine izgrađenosti: 0,8
Maksimalna spratnost: S+P+2(3) (4 ili 5 etaža)
Opšta građevinska površina: do 10.078 m2

UP C.2.2. površine 8.936 m2 sa namjenom «Turistički kompleks»

Koeficijent zauzetosti parcele: 0,2
Koeficijent gustine izgrađenosti: 0,4
Maksimalna spratnost: P+1 (2 etaže)
Opšta građevinska površina: до 3.574 m2

UP C.3 površine 2.272 m2 sa namjenom «Turizam i kultura»

Uključuje postojeći objekat «Tvrđava Arza» površine 1.455 m2. Dozvoljena je djelimična rekonstrukcija tvrđave i pretvaranje u kulturno-rekreativni kompleks.

Koeficijent zauzetosti parcele: 0,2
Koeficijent gustine izgrađenosti: 0,6
Maksimalna spratnost: P+2 (3 etaže)
Opšta građevinska površina: do 1.455 m2 (rekonstrukcija)
 

UP C.4 površine 35.598 m2 сsa namjenom «Zona za sport i odmor»

Koeficijent zauzetosti parcele: 0,08
Koeficijent gustine izgrađenosti: 0,08
Maksimalna spratnost: P (1 etaža)
Opšta građevinska površina do 2.700 m2 (pomoćni objekti)

UP C.5 površine 7.407 m2 sa namjenom «Parkovska zona»

UP C.6 površine 7.408 m2 sa namjenom «Parkovska zona»

UP C.9 površine 2.920 m2 sa namjenom «Plažna rekreacija»

UP C.10 površine 5.690 m2 sa namjenom «Plaža»

Pošaljite poruku
Vaše ime
Vaš e-mail
Vaš telefon
Poruka
Kontakt
Property & Travel
Mediteranska ulica br. 45
85310 Budva, Crna Gora
Visit us on